IUI時感冒

18babycome
|


我做左2次IUI

每次打完針 都好易感冒。。。。
是我有問題定點呢?


Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽