babyshop

monchhichijoyce
|
有冇人知嗰啲積分點樣扣呀?
芊雨
|
monchhichijoyce 發表於 19-2-24 13:33
有冇人知嗰啲積分點樣扣呀?

Confirmed list 銀碼,減「正數」積分(使用積分不可用少數位嘅錢),然後入數。
Upload 入數紙,之後好似到checkout個頁會叫你入使用積分。
monchhichijoyce
|
芊雨 發表於 19-2-24 18:55
Confirmed list 銀碼,減「正數」積分(使用積分不可用少數位嘅錢),然後入數。
Upload 入數紙,之後好似 ...

即係自己入數時入少返個銀碼就ok?
芊雨
|
monchhichijoyce 發表於 19-2-24 20:14
即係自己入數時入少返個銀碼就ok?


samsamcat
|
monchhichijoyce 發表於 19-2-24 13:33
有冇人知嗰啲積分點樣扣呀?

亦可於上去取貨時請職員退回現金
monchhichijoyce
|
芊雨 發表於 19-2-24 20:16

thx
monchhichijoyce
|
samsamcat 發表於 19-2-24 20:25
亦可於上去取貨時請職員退回現金

thx
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽