del

cake05
|
本帖最後由 cake05 於 19-3-5 09:11 編輯

del


點評
tansyneko    發表於 19-2-27 13:21
babyhowie
|
有兩張$10券喎,
即係$78,都ok呀!
1928mickey
|

cake05
|
babyhowie 發表於 19-2-27 09:42
有兩張$10券喎,
即係$78,都ok呀!

又係喎!$78 有兩樣嘢好心動,但屋企好多碗碟了
babyhowie
|
cake05 發表於 19-2-27 09:51
又係喎!$78 有兩樣嘢好心動,但屋企好多碗碟了

諗下用呢套碗碟,
裝住餐蛋丁,係米好吸引呢?
Poyau
|

cake05
|
babyhowie 發表於 19-2-27 09:53
諗下用呢套碗碟,
裝住餐蛋丁,係米好吸引呢?

唔好引我啦
babyhowie
|
cake05 發表於 19-2-27 12:42
唔好引我啦

換咗返嚟,整埋碗餐蛋丁,
再影相放上嚟引下大家啦!
好好笑
|
如果隻碗個薯條盒有埋個 "M" 就perfect 喇 [sm
Vin仔媽
|

cake05
|
babyhowie 發表於 19-2-27 13:14
換咗返嚟,整埋碗餐蛋丁,
再影相放上嚟引下大家啦!

我唔識煎蛋
cake05
|
好好笑 發表於 19-2-27 13:16
如果隻碗個薯條盒有埋個 "M" 就perfect 喇 [sm


s'we
|
purplea
|

babyhowie
|
cake05 發表於 19-2-27 14:26
我唔識煎蛋

打隻蛋落去一齊煮,
變温泉蛋!
nikfan
|
cake05 發表於 19-2-27 09:39
今天起,好靚但有點貴

幾時開始?
cake05
|
nikfan 發表於 19-2-27 14:35
幾時開始?

今日開始
cake05
|
babyhowie 發表於 19-2-27 14:33
打隻蛋落去一齊煮,
變温泉蛋!


cakii
|
cake05 發表於 19-2-27 09:39
今天起,好靚但有點貴

靚,但唔會買
cake05
|
cakii 發表於 19-2-27 14:42
靚,但唔會買


Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽