Nifty pro抽左兩次血都驗唔到

fungenergy
|
本帖最後由 fungenergy 於 19-3-11 14:54 編輯

話說第一次抽血既時間係10wk4, 等左兩星期醫生話血濃度唔夠, 要再抽血, 咁第二次抽血, 就岩岩好13wk
點知一星期後醫生打俾我, 話BB DNA濃度唔夠, 乜野都驗唔到
我聽到都R晒頭....我BB正常SIZE冇偏細
搵番舊post原來都有人試過, 但唔多
問佢可唔可以抽多血, 又話只可抽兩次...
結果錢又俾左, 乜都驗唔到...
醫生話有1%人係驗唔到

有冇準媽媽都試過咁??

其實幾擔心
不過我政府度頸皮pass左, 又唔係高齡
起碼做左政府oscar叫做有個底...

Watermelongirl
|
twins? 聽講twins要等耐D先可以驗... 我w11驗濃度有13%, 有無話濃度幾多?上網睇5%以上就可以驗到。
moksamuel
|
下?甘佢冇可能要你比多次錢架喎
RubyYu07
|
我都認為無理由要你比多比錢啊?咁有無話點解先會濃度高?
小小郭c奶
|
驗唔到冇得退錢咩?
fungenergy
|
本帖最後由 fungenergy 於 19-3-11 17:11 編輯
Watermelongirl 發表於 19-3-11 15:36
twins? 聽講twins要等耐D先可以驗... 我w11驗濃度有13%, 有無話濃度幾多?上網睇5%以上就可以驗到。 ...

之前照過唔係twins
佢冇講我幾多%, 淨係話唔夠...
好confuse
我都驚BB唔知有咩事
fungenergy
|
moksamuel 發表於 19-3-11 15:54
下?甘佢冇可能要你比多次錢架喎

冇得再抽第3次血
佢話都唔建議
一係就出去俾貴D做T21
一係就等做結構時再睇清楚


fungenergy
|
小小郭c奶 發表於 19-3-11 16:19
驗唔到冇得退錢咩?

就係冇, 我都有問過佢
咁錢又俾左都驗唔到, 好無奈...
龍力蓮
|
本帖最後由 龍力蓮 於 19-3-11 17:31 編輯

好似話過於肥胖就有可能咁,一係bb太細

fungenergy
|
龍力蓮 發表於 19-3-11 17:31
好似話過於肥胖就有可能咁,一係bb太細

但我兩樣都唔係,先覺得奇怪
所以想問下呢度有冇jm試過而bb出黎係冇問題既⋯
bbpigbbpig
|
fungenergy 發表於 19-3-11 17:07
就係冇, 我都有問過佢
咁錢又俾左都驗唔到, 好無奈...

咁好唔公平喎,我做nifty pro,簽紙時寫明如果抽兩次都驗唔到,會退返3/4既$$
lovelypowerpuff
|
fungenergy 發表於 19-3-11 17:36
但我兩樣都唔係,先覺得奇怪
所以想問下呢度有冇jm試過而bb出黎係冇問題既⋯
...

之前做nift pro 講明兩次抽唔到會退錢的
fungenergy
|
bbpigbbpig 發表於 19-3-11 17:40
咁好唔公平喎,我做nifty pro,簽紙時寫明如果抽兩次都驗唔到,會退返3/4既$$
...

我簽時冇寫,亦冇講
我卓x度做
fungenergy
|
lovelypowerpuff 發表於 19-3-11 18:42
之前做nift pro 講明兩次抽唔到會退錢的

我唔知係咪間間唔同
醫生完全冇提過可以還錢
lovelypowerpuff
|
fungenergy 發表於 19-3-11 18:44
我簽時冇寫,亦冇講
我卓x度做

我之前都係卓x 度做
siudimsum
|
你有無子宮肌瘤?

如果有子宮肌瘤都有機會驗唔到
manman1026
|
小小郭c奶 發表於 19-3-11 16:19
驗唔到冇得退錢咩?

我上星期去驗nifty pro,醫生都強調只會驗兩次,兩次都驗唔到就冇辦法

樓主會唔會再去驗其他test?
千層浪
|
fungenergy 發表於 19-3-11 18:46
我唔知係咪間間唔同
醫生完全冇提過可以還錢

好蝕,無得退回
fungenergy
|
lovelypowerpuff 發表於 19-3-11 20:27
我之前都係卓x 度做

係??!!!
請問你搵邊個醫生?
我搵楊醫生佢冇講話退錢....
fungenergy
|
siudimsum 發表於 19-3-11 22:33
你有無子宮肌瘤?

如果有子宮肌瘤都有機會驗唔到

有一個水瘤, 真係唔知係咪子宮肌瘤喎
我search下資料先
thanks!
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽