k2老師日日都投訴

sumpo
|
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒規矩,又到話佢寫字唔得,其實佢啲字真心覺得冇問題囉,我真係唔知佢想要求到點,佢平時就算曳,問心我覺得我小朋友唔係咁差姐,我平時見佢對第啲小朋友都係有彈冇讚咁架,我小朋友係佢手上,我唔敢駁得佢太過,佢每次講,我只能支吾以對咁應佢囉,分淅左件事先同番小朋友講,又怕佢唔開心,唉…日日都要聽個老師up癈話,好累囉,好大壓力咁,唔識形容
0030
|
可不可以樂觀點睇:老師對小朋友有要求,對小朋友來說系件好事~
ayalick
|
名幼?
ayalick
|
名幼?
ayalick
|
名幼?
ayalick
|
名幼?
sumpo
|
0030 發表於 19-3-13 09:45
可不可以樂觀點睇:老師對小朋友有要求,對小朋友來說系件好事~

我明,但一不達標佢就會鬥佢,一係就嚇佢話唔比媽咪黎,要留堂咁,我覺得唔係個個小朋友都受嚇囉,真係會驚架佢,況且我覺得我個小朋友唔係話咁特別有問題呀,講極唔聽咁,我意思未要去到重罰咁囉
sumpo
|
0030 發表於 19-3-13 09:45
可不可以樂觀點睇:老師對小朋友有要求,對小朋友來說系件好事~

我明,但一不達標佢就會鬥佢,一係就嚇佢話唔比媽咪黎,要留堂咁,我覺得唔係個個小朋友都受嚇囉,真係會驚架佢,況且我覺得我個小朋友唔係話咁特別有問題呀,講極唔聽咁,我意思未要去到重罰咁囉
sumpo
|
ayalick 發表於 19-3-13 14:46
名幼?

村幼,但見佢呢幾年上位上得快,博區來高位啲囉,學校似想升級
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

轉學校啦!
bchuma
|
sumpo 發表於 19-3-13 00:42
日日要面對呢個老師,我係咪應該轉校,小朋友暫時就冇話好唔開心嘅,但老師就日日話佢乜乜物物咁,好喇守晒 ...

個老師係有問題!
bchuma
|
我已經回覆唔成功 點知復左咁多次
bchuma
|
我以為復唔到,點知復左咁多個!
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽